Sajtóközlemény - „FAIRPLAY” EFOP-1.3.7-2017-00242

 

 

Sajtóközlemény 
„FAIRPLAY”
EFOP-1.3.7-2017-00242
2019. november 18.

 

Az egyházi szervezetek jelentős tevékenységet fejtenek ki a hátrányos helyzetű személyek befogadásában, a leszakadó rétegek támogatásában, életük megsegítésében, a mélyszegénységben és a többségi társadalomban élők közötti szociokulturális hátrányok csökkentésében.

A „Fairplay” projekt a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász és a Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete konzorciumi együttműködésében került megvalósításra, amelynek célja a hátrányos helyzetű személyekkel szembeni előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés mérséklése.

A projekt kertében a következő szakmai tevékenységek valósultak meg:

Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés. Információs napok és érzékenyítő csoportos foglalkozások tartása.
Kommunikációs, konfliktuskezelési problémák, megoldási készségek fejlesztése a célcsoportok részére workshopok formájában.
Társadalmi együttélés javítása – Közösségfejlesztés.
A hátránykompenzációs tevékenységek.
Egyéni és csoportos tanácsadás biztosítása a célcsoport tagjai részére.
Tréningek tartása önérdek érvényesítő és önszerveződési képességek kialakítása, fejlesztése érdekében, bűnelkövetővé válás megelőzése céljából.
Szenvedélybetegségek prevencióját célzó tréningek tartása.
Ismeretterjesztő előadások és kulturális programok szervezése.
Szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeinek bemutatása.


A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, az 50.000.000 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatás segítségével. A projekt területi megvalósítási helyszínei Vas és Zala megye. Megvalósítás időszaka: 2017. november 01 – 2019. november 01.

  sajtóközlemény

Elérhetőségek

Szombathelyi Egyházmegyei Karitász

Cím: 9700 Szombathely, Hollán E. u. 14.
Telefon: +3694/318-560
Fax: +3694/318-560
E-mail: szombathelyikaritasz@gmail.com

Adószám: 18889741-2-18
Bankszámlaszám: 11747006-20209380

galériák

minden galéria

Copyright © 2019 - Szombathelyi Egyházmegyei Karitász