Európai Szociális Alap, felső banner
Európai Szociális Alap, alsó banner

A SZOMBATHELYI EGYHÁZMEGYEI KARITÁSZ KOMPLEX FEJLESZTÉSE EFOP-1.9.8-17-2017-00008

A kedvezményezett neve: SZOMBATHELYI EGYHÁZMEGYEI KARITÁSZ
A projekt címe: A SZOMBATHELYI EGYHÁZMEGYEI KARITÁSZ KOMPLEX FEJLESZTÉSE
A szerződött támogatás összege: 182 350 000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés):2021.04.30.
projekt azonosító száma: EFOP-1.9.8.-17-2017-00008

A projekt tartalmának bemutatása:

A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász 25 éve jelentős tevékenységet fejt ki a hátrányos helyzetű emberek befogadásában, a leszakadó rétegek támogatásában, életük megsegítésében, valamint a szociális ellátás területén, amit évről évre folyamatosan fejleszt, újabb módszertanok bevezetésével a pszichiátriai- és szenvedélybetegek magas szintű ellátásának érdekében is.                              

A projekt célja, hogy a Szombathelyi Egyházmegyei Karitászra vonatkozó egyedi szervezetműködtetési eszközök bevezetése és fejlesztése valósuljon meg, amelyek elősegítik a szervezet hatékonyabb működését, az információáramlást, az új szakmai módszerek kidolgozását, eljárások bevezetését. Ez irányú fejlesztésekkel a szervezet célja, hogy komplex és minőségi szolgáltatásokat nyújtson a társadalom tagjai számára. További cél, hogy a jelenleg alkalmazott módszerek, kiemelten a Kríziskamra módszertana kidolgozásra és elterjesztésre kerüljön. A célok elérése érdekében a projekt keretében vállalt tevékenységek: korszerű menedzsment módszertanok alkalmazása; intézményesített együttműködések javítása; a fenntartói feladatellátás korszerűsítése; tudásbázis fejlesztése, a „tanuló szervezet” kialakítását támogató tevékenységek; szervezeten belüli és kívüli együttműködések javítása; az egyéni intézményi tudás kialakítása; saját jó gyakorlatok adaptációra való felkészítése, széles körben történő megismertetése, elterjesztése; kidolgozni tervezett szolgáltatási metódusok alkalmazására való felkészülés, a beválás-mérés, önértékelés eszközeinek, módszereinek kidolgozása; kidolgozni tervezett szolgáltatási metódusok szervezetre vonatkozó intézményi feltételeinek  megteremtése, az intézmény bevezetését támogató feltételek kialakítása és az alkalmazás során elérhetőségének biztosítása; a szolgáltatási metódusok alkalmazása során az eredményességet segítő szakmai támogatás biztosítása;  az alkalmazott szolgáltatási metódus minőségbiztosítása; speciális szaktudást igénylő időszaki szükségletek biztosítása; a helyi és egyéni igények és körülmények azonosítása, szükségletek feltárása, az ezekhez jobban igazodó ellátás biztosításának kialakítása; egyházi és civil szervezetekkel közös szakmai tevékenységek kialakítása, kölcsönös segítségnyújtásra épülő szolgáltatások működtetése; megelőzésre, prevencióra, észlelésre irányuló feladatellátás szolgáltatásának erősítése; a szervezetfejlesztéshez kapcsolódóan, a menedzsmentet támogató informatikai fejlesztések, a mindennapi intézményi működést javító informatikai rendszerfejlesztés, rendszerépítés, a szervezeti és szakmai dokumentumokhoz való hozzáférés javítása, a fejlesztés eredményeként is létrejövő adatvagyon hosszú távú megőrzésének biztosítása, honlap fejlesztése, a társadalom széles körének elérését támogató kommunikációs rendszerfejlesztés, a szolgáltatások rendszeres ellenőrzését támogató monitoring rendszerek fejlesztése, a fejlesztés céljának megvalósításához kapcsolódó infrastrukturális beruházás - A Szombathelyi Egyházmegyei Karitászhoz tartozó épület (Hársfa-Ház) felújítása. Ebben az épületben működik a pszichiátriai- és szenvedélybetegek nappali központja.

A projekttevékenységek eredményes és hatékony teljesítése érdekében a szervezet fejlesztésével kapcsolatos munkacsoport kerül felállításra, öt fő szakember közreműködésével. A további tevékenységek elvégése érdekében, - amelyek a szervezetfejlesztéshez kapcsolódnak - egy képzési csoport is működni fog, amely felelős lesz a célcsoporttagok szakmai támogatásáért, képzésért is, valamint a kidolgozott módszertanok részére képzési programok kidolgozása. A projektben belül egy olyan rendszer kialakítására és modellezésére törekszünk, amely a projekt befejezését követő időszakban is fenntarthatóvá és működtethetővé válik, valamint a szervezet hatékony működését segíti a jövőben is. A szakmai tevékenységek megvalósulása során a projekt célcsoport – ellátásban részesülő személyek, a szervezetben dolgozó vezetők, alkalmazottak, munkatársak – aktív részvételére építünk. A szervet fejlesztésével párhuzamosan a munkatársak részére képzéseket, az ellátásban részesülőknek közösségi programokat szervezünk. A projekt időszak alatt folyamatosan visszajelzéseket fogunk kérni a megvalósított programokkal kapcsolatosan, valamint tájékoztatást nyújtunk a nyilvánosság számára a projekt keretében elért eredményekről, kifejlesztett módszerekről szakmai konferenciák által, sajtó cikk megjelentetésével, valamint a projekt keretében kifejlesztett honlapon. A projekt keretében tervezett szervezetfejlesztési intézkedésekkel hét intézmény válik érintetté. A projekt megvalósításának helyszínei: Szombathely, Vásárosmiske, Kemeneskápolna (Vas megye), Nagylengyel (Zala megye).

  Helyzetkep
  Monitoring koncepcio
  Szervezetfejlesztes karitasz
  Jógyakorlat adaptációra való felkészítése
  Szervezetfejlesztes

Elérhetőségek

Szombathelyi Egyházmegyei Karitász

Cím: 9700 Szombathely, Hollán E. u. 14.
Telefon: +3694/318-560
Fax: +3694/318-560
E-mail: szombathelyikaritasz@gmail.com

Adószám: 18889741-2-18
Bankszámlaszám: 11747006-20209380

A SZOMBATHELYI EGYHÁZMEGYEI KARITÁSZ KOMPLEX FEJLESZTÉSE EFOP-1.9.8-17-2017-00008

galériák

minden galéria

Copyright © 2019 - Szombathelyi Egyházmegyei Karitász