Európai Szociális Alap, felső banner
Európai Szociális Alap, alsó banner

FAIRPLAY PROJEKT EFOP-1.3.7-17-2017-00242 bemutatása

A kedvezményezett neve: 
•    Szombathelyi Egyházmegyei Karitász

A projekt címe: 
•    FAIRPLAY

A szerződött támogatás összege: 
•    50.000.000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 
•    100 %

A projekt befejezési dátuma: 
•    2019. november 01.

A projekt azonosító száma: 
•    EFOP-1.3.7-17-2017-00242

A projekt tartalmának bemutatása:

 • szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés – információs napok és érzékenyítő csoportos foglalkozások tartása a célcsoportokkal kapcsolatosan;
 • kommunikációs, konfliktuskezelési, problémák megoldási készségek fejlesztése a célcsoportok részére workshopok formájában;
 • társadalmi együttélés javítása – közösségfejlesztés – közösségi (re)integráció, közösségbe vonás, közösségben tartás, különös tekintettel a kisebbséghez tartozó és a fogyatékkal élő személyekre;
 • meglévő közösség fejlesztése vagy új közösség létrehozása keretében helyzetfelmérés, SWOT analízis, szervezeti fejlesztési terv stb. kidolgozása; (A dokumentációk közvetlenül a szervezetek - Szombathelyi Egyházmegyei Karitász és a Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete – megkeresés útján tudjuk az érdeklődők számára kiadni)
 • a célcsoport részére mediáció tartása;
 • közösségi tér kialakítása, működtetése keretében Fairplay Kávéház kialakítása és működtetése, amely a közösségi rendezvények színtereként is működik. A kávézó alkalmazottjai a hátrányos helyzetű személyek közül kerülnek kiválasztásra. A kávézó működtetésével és a kávé forgalmazásával kettős cél valósul meg. Egyrészt a projekt célok elérése, valamint a Caritas Internationalis szervezeten keresztül a dél-szudáni lakosság segélyezése;
 • közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása kulturális programok keretében – közösségek formális szervezeti létrehozásának, illetve fejlesztésének elősegítése, koordinálása – fejlesztési terv megvalósítása, valamint Karitász csoportok formalizálása, formális működési feltételek megteremtése;
 • a hátránykompenzációs tevékenységek keretében használt ruhadarabok felhasználásával, új termékek készítése, varrása, majd értékesítése a célcsoport aktív részvételével, a kivitelezéstől az értékesítésig;
 • célcsoport önérdek érvényesítő és önszerveződési képességek kialakítása, fejlesztése;
 • egyéni és csoportos tanácsadás biztosítása a célcsoport tagjai részére;
 •  tréningek tartása önérvényesítő és önszerveződési képességek kialakítása, fejlesztése (asszertivitás tréning) érdekében, bűnelkövetővé válás megelőzése céljából;
 • esetmegbeszélés tartása a célcsoport részére a velük foglalkozó szakemberek bevonásával;
 • prevenció jegyében – kooperációs, kommunikációs képesség fejlesztését, valamint szenvedélybetegségek prevencióját célzó tréningek tartása;
 • egyéni, csoportos ismeretterjesztő alkalmak, foglalkozások szervezése, lebonyolítása;
 • ismeretterjesztő előadások és kulturális programok szervezése neves előadók, szakemberek részvételével;
 • szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeinek bemutatása, elsajátításuk segítése I-Day (Interaktív nap) tartása a célcsoport és a társadalmi szervezetek bevonásával;
 • szervezetfejlesztési tevékenységek megvalósítása.

 

 

 

Kapcsolattartó:

Dr. Sámsonné Sándor Ágnes – szakmai igazgató

Elérhetőség: 06-30-398-35-31; caritas.szombathely.sandor@gmail.com

 

A projekt támogatási összege
50.000.000 Ft

A projekt megvalósításának időszaka
2017. november 01 – 2019. november 01.

 

https://www.katolikusradio.hu/musoraink/adas/1/492035

 

/ Kapcsolódó képek

/ Kapcsolódó képek

  Szombathelyi Egyházmegyei Karitász - Jó gyakorlatok gyűjteménye

Elérhetőségek

Szombathelyi Egyházmegyei Karitász

Cím: 9700 Szombathely, Hollán E. u. 14.
Telefon: +3694/318-560
Fax: +3694/318-560
E-mail: szombathelyikaritasz@gmail.com

Adószám: 18889741-2-18
Bankszámlaszám: 11747006-20209380

FAIRPLAY PROJEKT EFOP-1.3.7-17-2017-00242 bemutatása

galériák

minden galéria

Copyright © 2019 - Szombathelyi Egyházmegyei Karitász