Európai Szociális Alap, felső banner
Európai Szociális Alap, alsó banner

Cigánypasztoráció a Kárpát-medencében - egyházi és civil szakemberek szociális érzékenységének növelése

Pályázat száma: EFOP-5.2.2-17-2017-00046

Kedvezményezett neve:    Szombathelyi Egyházmegyei Karitász

A projekt címe:    Cigánypasztoráció a Kárpát-medencében - egyházi és civil szakemberek szociális érzékenységének növelése

Megvalósítás helyszíne:    Esztergom

Támogatási kérelem benyújtásának dátuma:    2017.07.24
Támogatás megítélésének dátuma:        2017.10.11
Megítélt támogatás összege (Ft):        49 982 350
Támogatási arány (%):            100
Szerződés hatályba lépésének dátuma:    2017.11.06
Szerződésben megítélt támogatás (Ft):    49 982 350
Szerződésben elfogadott összktg. (Ft):    49 982 350

Projekt tervezett kezdése:            2017.12.01
Projekt tervezett befejezése:            2019.11.30

Projekt leírása:
Projektünk célcsoportjába a cigánypasztoráció terén Magyarországon, Szlovákiában, Ukrajnában és Romániában tevékenykedő egyházi és világi szakemberek tartoznak (papok, szerzetesek, hitoktatók, egyházközségi munkatársak, civilek, stb.). A programokon elsősorban a Boldog Ceferino Intézet magyarországi tapasztalatai szerint, egyházi módszertan alapján kialakított tematikát követünk, így az elsődleges célcsoportba értelemszerűen az egyházi szakemberek tartoznak, a világi munkatársak alkotják a projekt másodlagos célcsoportját.

A cigánypasztoráció eredményes megvalósításának előfeltétele a befogadó társadalom és a romákkal foglalkozó szakemberek érzékenyítése. Az érzékenyítő foglalkozásokat, tréningeket teljesítő szakemberek jóval eredményesebben vehetnek részt az adott tevékenységekben, hiszen tisztában vannak a mentoráltak, illetve pasztoráltak szociális és beilleszkedési problémáival. Az Intézet a projekt sikeres lebonyolítását követően olyan kiértékelt anyaggal dolgozhat tovább, ami teljes mértékben személyre szabott, mind a hazai, mind a külföldi partnerek dolgozhatnak a megkapott anyaggal, melynek megléte kiemelten segíti munkájukat, elhívatásukat.

A fenti módon alkalmazott, közösen fejlesztett anyag és módszertan segítségével véleményünk szerint eredményesebbé válik a mélyszegénységben élő pasztoráltak felzárkóztatása, valamint a cigányság jóval nagyobb számban lesz bevonható a jövőbeni programokba. Nő a papság és a társadalom szociális érzékenysége, amely nagyban hozzájárul a felzárkóztató programok sikeres megvalósításához.

Az intézet munkásságát bemutatva a projektben az érzékenyítés nem megfelelő kezelésének/helyzetének problémájára kívánunk rámutatni. A cigánypasztoráció elengedhetetlen része az érzékenyítés, mivel alapvető problémaként merül fel az, hogy a papság és az egyházközösség érzékenysége alacsony, a hátrányos helyzetű rétegek elől elzárásra kerül a lelki élet, a lelki gondozás. A felzárkóztató programok önmagukban működnek, alacsony eredményességgel, illetve a programokat követően alig érzékelhető a változás. Ezeket a problémákat szeretné az Intézet felmérni mind itthon, mind külföldön, majd ezeket az ismereteket felhasználva a kutatás eredményeképpen olyan fejlesztési folyamatot és anyagot előállítani, amely a fejlesztendő kompetenciákat kiemelten kezeli és hatékonyan hozzájárul a szociális érzékenység növeléséhez az érintett területeken.

A jó gyakorlatok bemutatása, a szakmai tervben bemutatott tevékenységek, programok és a kutatás eredményeképpen létrejövő kidolgozott javaslatokat és megoldási formákat alkalmazva kívánjuk fejleszteni a bemutatott területet. A megoldás egyik alappilléreként a projekt keretében az egyházi érzékenységet fejlesztjük. Az egyház meglévő hálózatát használjuk az érzékenység erősítésének alapjául, a papságon keresztül szólítjuk meg a hátrányos helyzetű leszakadó rétegeket és érzékenyítjük az egyházközösségeket.

A projekt eredményeképpen a felzárkóztató programok mellett a pasztorációban érintett romák a lelki gondozással kapcsolatos szolgáltatásokhoz jutnak hozzá, nő a papság és az egyházközösségek érzékenysége, új elemek/szolgáltatások jelennek meg a hátrányos helyzetű lakosság számára az egyházközösségi életben, valamint tartósan csökken a szegregáció, nő a felzárkóztató programok eredményessége.

A projektet kéttagú konzorcium formájában valósítja meg a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász és a Boldog Ceferino Intézet.
 

Elérhetőségek

Szombathelyi Egyházmegyei Karitász

Cím: 9700 Szombathely, Hollán E. u. 14.
Telefon: +3694/318-560
Fax: +3694/318-560
E-mail: szombathelyikaritasz@gmail.com

Adószám: 18889741-2-18
Bankszámlaszám: 11747006-20209380

Cigánypasztoráció a Kárpát-medencében - egyházi és civil szakemberek szociális érzékenységének növelése

galériák

minden galéria

Copyright © 2019 - Szombathelyi Egyházmegyei Karitász