Európai Szociális Alap, felső banner
Európai Szociális Alap, alsó banner

FAIRPLAY PROJEKT

EFOP-1.3.7-17-2017-00242

 A Fairplay projekt a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász és a Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete konzorciumi együttműködésében kerül megvalósításra.

Projekt céljai:

 • az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés, szegénység csökkentése, 
 • a társadalmi megkülönböztetés ellenni helyi és többszintű fellépés biztosítása.

A projekt szakmai tartalmának bemutatása:

 • Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés - információs napok és érzékenyítő csoportos foglalkozások tartása a célcsoportokkal kapcsolatosan.
 • Kommunikációs, konfliktuskezelési, problémák megoldási készségek fejlesztése a célcsoportok részére workshopok formájában. 
 • Társadalmi együttélés javítása – Közösségfejlesztés - közösségi (re)integráció, közösségbe vonás, közösségben tartás, különös tekintettel a kisebbséghez tartozó és a fogyatékkal élő személyekre. 
 • Meglévő közösség fejlesztése vagy új közösség létrehozása keretében helyzetfelmérés, swot analízis, szervezeti fejlesztési terv kidolgozása. 
 • A célcsoport részére mediáció tartása. 
 • Közösségi tér kialakítása, működtetése keretében Fairplay Kávéház kialakítása és működtetése, amely a közösségi rendezvények színtereként is működik. A kávézó alkalmazottjai a hátrányos helyzetű személyek közül kerülnek kiválasztásra. A kávézó működtetésével és a kávé forgalmazásával kettős cél valósul meg. Egyrészt a projekt célok elérése, valamint a Caritas Internationalis szervezeten keresztül a dél-sudani lakosság segélyezése. 
 •  Közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása kulturális programok keretében.
 • Közösségek formális szervezeti létrehozásának, illetve fejlesztésének elősegítése, koordinálása - fejlesztési terv megvalósítása, valamint Karitász csoportok formalizálása, formális működési feltételek megteremtése. 
 • A hátránykompenzációs tevékenységek keretében használt ruhadarabok felhasználásával, új termékek készítése, varrása, majd értékesítése a célcsoport aktív részvételével, a kivitelezéstől az értékesítésig. 
 • Célcsoport önérdek érvényesítő és önszerveződési képességek kialakítása, fejlesztése.
 • Egyéni és csoportos tanácsadás biztosítása a célcsoport tagjai részére.
 • Tréningek tartása önérvényesítő és önszerveződési képességek kialakítása, fejlesztése (asszertivítás tréning) érdekében, bűnelkövetővé válás megelőzése céljából. 
 • Esetmegbeszélés tartása a célcsoport részére a velük foglalkozó szakemberek bevonásával. 
 • Prevenció jegyében - Kooperációs, kommunikációs képesség fejlesztését, valamint  szenvedélybetegségek prevencióját célzó tréningek tartása. 
 • Egyéni, csoportos ismeretterjesztő alkalmak, foglalkozások szervezése, lebonyolítása. 
 • Ismeretterjesztő előadások és kulturális programok szervezése neves előadók, szakemberek részvételével. 
 • Szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeinek bemutatása, elsajátításuk segítése I-Day (Interaktív nap) tartása a célcsoport és a társadalmi szervezetek bevonásával.
 • Szervezetfejlesztési tevékenységek megvalósítása. 

A projekt támogatási összege:
     50.000.000 Ft

A projekt megvalósításának időszaka:
     2017. november 01 – 2019. november 01. 
 

Elérhetőségek

Szombathelyi Egyházmegyei Karitász

Cím: 9700 Szombathely, Hollán E. u. 14.
Telefon: +3694/318-560
Fax: +3694/318-560
E-mail: szombathelyikaritasz@gmail.com

Adószám: 18889741-2-18
Bankszámlaszám: 11747006-20209380

FAIRPLAY PROJEKT

galériák

minden galéria

Copyright © 2019 - Szombathelyi Egyházmegyei Karitász