Európai Szociális Alap, felső banner
Európai Szociális Alap, alsó banner

Sajtóközlemény - „FAIRPLAY” EFOP-1.3.7-2017-00242

Sajtóközlemény

„FAIRPLAY”

EFOP-1.3.7-2017-00242
2019. november 01.

 

 

A „Fairplay” projekt a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász és a Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete konzorciumi együttműködésében került megvalósításra, amelynek célja a hátrányos helyzetű személyekkel szembeni előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés mérséklése.

A projekt kertében a következő szakmai tevékenységek valósultak meg: 

  • Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés. Információs napok és érzékenyítő csoportos foglalkozások tartása.
  • Kommunikációs, konfliktuskezelési problémák, megoldási készségek fejlesztése a célcsoportok részére workshopok formájában. 
  • Társadalmi együttélés javítása – Közösségfejlesztés. 
  • A hátránykompenzációs tevékenységek. 
  • Egyéni és csoportos tanácsadás biztosítása a célcsoport tagjai részére. 
  • Tréningek tartása önérdek érvényesítő és önszerveződési képességek kialakítása, fejlesztése érdekében, bűnelkövetővé válás megelőzése céljából. 
  • Szenvedélybetegségek prevencióját célzó tréningek tartása. 
  • Ismeretterjesztő előadások és kulturális programok szervezése. 
  • Szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeinek bemutatása.


A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, az 50.000.000 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatás segítségével. A projekt területi megvalósítási helyszínei Vas és Zala megye. Megvalósítás időszaka: 2017. november 01 – 2019. november 01.
 

 

Microsoft Word szöveges dokumentum  Sajtóközlemény

Elérhetőségek

Szombathelyi Egyházmegyei Karitász

Cím: 9700 Szombathely, Hollán E. u. 14.
Telefon: +3694/318-560
Fax: +3694/318-560
E-mail: szombathelyikaritasz@gmail.com

Adószám: 18889741-2-18
Bankszámlaszám: 11747006-20209380

Sajtóközlemény - „FAIRPLAY” EFOP-1.3.7-2017-00242

galériák

minden galéria

Copyright © 2019 - Szombathelyi Egyházmegyei Karitász