Európai Szociális Alap, felső banner
Európai Szociális Alap, alsó banner

Szikla Közösségi Pszichiátriai Gondozó

Szombathely

A Szikla Közösségi Gondozó 2006. januárjától foglalkozik pszichiátriai betegek gondozásával. Jelenleg 48 fő ellátására van engedélyünk Szombathelyen és a környező 39 településen.

Elérhetőségeink
tel./fax: 94/318-975, 06/30/903-7522
e-mail: szikla@szikla.t-online.hu, sziklakozossegi@gmail.com

Nyitvatartás: hétfő-péntek 7.30-16.00 óráig (előzetes egyeztetés alapján ettől eltérő időpontokban is)

Munkatársak köre: pszichiáter szakorvos, szociális munkás, szociális gondozók, lelkész

A közösségi ellátás által nyújtott fő szolgáltatási elemek: megkeresés, tanácsadás, esetkezelés, készségfejlesztés, gondozás

Pszichiátriai betegeink részére a közösségi alapellátás keretében biztosítjuk

  • a lakókörnyezetükben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában,
  • a meglévő képességek megtartását, ill. fejlesztését,
  • a szolgáltatást igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérését, a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén
  • a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást,
  • az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését,
  • megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében.

Célunk, hogy az általunk gondozott pszichiátriai betegek hasznos tagjai maradjanak mind az őket körülvevő mikrokörnyezetnek, mind a társadalomnak. Feladatunk az ún. kórházi forgóajtó rendszer elkerülése, illetve a tartós bentlakásos otthonokba való elhelyezés megakadályozása a folyamatos készségfejlesztés, egyéni segítő beszélgetések, csoportfoglalkozásokon („Figyelj rám!, Életmód csoport, Bibliaóra,  közösségépítő, ill. szabadidős programok) való részvétel által. Az ellátottak körének biztosított csoportmódszerekkel elsődleges célunk, hogy a hozzánk forduló pszichiátriai betegek otthonukból kimozduljanak, konstruktívan töltsék szabadidejüket. Segítséget nyújtunk továbbá hivatalos ügyek intézésében, tájékoztatást nyújtunk a Karitász által fenntartott társintézmények szolgáltatásairól, azok igénybevételi módjáról (nappali ellátás, családsegítés, plébániai önkéntes csoportok). Együttműködünk a városi és kistérségi szociális és egészségügyi ellátórendszer intézményeivel.

Mottónk:  
„A lelki egészség nem valami olyasmi, amit készen kap, vagy amire rátalál az ember. Sokkal inkább valami olyasmi, amit meg kell teremtenünk magunkban.”
(Thomas Stephen Szasz)

 

Elérhetőségek

Szombathelyi Egyházmegyei Karitász

Cím: 9700 Szombathely, Hollán E. u. 14.
Telefon: +3694/318-560
Fax: +3694/318-560
E-mail: szombathelyikaritasz@gmail.com

Adószám: 18889741-2-18
Bankszámlaszám: 11747006-20209380

galériák

minden galéria

Copyright © 2019 - Szombathelyi Egyházmegyei Karitász